Wyjątkowa książka z biblioteki, którą polecam najbliższym – rozstrzygniecie konkursu

Filia Biblioteczna w Nowosielcu ogłasza rozstrzygnięcie konkursu zorganizowanego dla dzieci i młodzieży w wieku od  6 do 16 lat.

Konkurs miał na celu:

 • podkreślenie roli czytania w poprawie jakości życia i edukacji,
 • rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej, artystycznej wśród dzieci i młodzieży,
 • zainteresowanie literaturą piękną,
 • promocję młodych twórców,
 • propagowanie czytelnictwa i promocję biblioteki.

Podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród odbyło się 13 listopada 2017 r.

Czytaj więcej …

Rozwiązanie konkursu plastycznego “Jesień w kolorze”

Konkurs plastyczny „Jesień w kolorze”, zorganizowany przez Bibliotekę w Racławicach, filię Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nisku, cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Łącznie wpłynęło 46 prac, w dwóch kategoriach wiekowych: przedszkolaków i klas I-III. Dzieci w tworzeniu swoich prac wykazały się pomysłowością, zdolnościami plastycznymi i starannością. Bardzo ważnym kryterium dla jury była samodzielność dzieci przy wykonaniu prac. Komisja konkursowa, w której w skład weszli: Anna Zdanowska, Marian Pelic oraz Maria Łyko, miała bardzo trudne zadanie w wyborze zwycięskich kompozycji. Po długich naradach udało się wyłonić zwycięzców.

Czytaj więcej …

“Nadwiślański krajobraz przyrody” – konkurs

Miejska Biblioteka Publiczna w Nisku – Filia w Zarzeczu organizuje konkurs plastyczny skierowany do uczniów szkół podstawowych kl. IV – VII.

Regulamin konkursu pt.: “Nadwiślański krajobraz przyrody”

I. Organizatorzy

Miejska Biblioteka Publiczna w Nisku Filia w Zarzeczu

II. Cele i założenia

 • propagowanie Roku Rzeki Wisły;
 • rozbudzanie zainteresowania światem przyrody;
 • wzbogacanie wiedzy na temat walorów krajobrazowych Wisły;
 • rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej dzieci

Czytaj więcej …

Wyróżnione wiersze

Gdy zamykam oczy
pragnąc czas dziecinnych lat
przywrócić...
       ...słyszę szum parkowych drzew,
          śpiew ptaków
          Sanu szmer...
    ...widzę ukwiecone planty,
     szkołę, stare kino
     i Hrabiny skwer...
Obraz ten jakże uroczy
pragnę w sercu swym zachować... 
       ... moje MIASTO
           moje Nisko
          zawsze przy mnie
           zawsze blisko
Anna Czyżowska

Czytaj więcej …

Wyróżnione limeryki

W centrum miasta na plantach, gdzie skwer,
Siedzi Maria z Kinskych Resseguier.
Urodzona wysoko,
Wciąż na Nisko ma oko,
Co pochwala jej mąż - Olivier.

Teresa Kozłowska

Limeryk o Marii Resseguier

W Nisku na plantach z kapeluszem na głowie
Siedzi na ławeczce Pani, która nic nie powie.
Twarda sztuka, nic się nie poruszy,
Za to dobrej i szlachetnej duszy.
Jako rzeźba zachęca usiąść obok łaskawie.

Beata Krawiec

Rozwiązanie konkursu poetyckiego

Dnia 7 kwietnia został ogłoszony konkurs na limeryk lub inny wiersz o Nisku. Na konkurs wpłynęły prace z całej Polski, m.in. z Wieliczki, Krakowa, Ząbkowic Śląskich, Lublina, Stalowej Woli, Nowosielca, Suwałk, Krajewa Białego i oczywiście naszego Niska. Komisja konkursowa w składzie: Amanda Siudy – główny specjalista ds promocji gminy, Marcin Folta – polonista oraz ks. Franciszek Grela – poeta, po wnikliwej analizie postanowiła nie przyznawać pierwszego miejsca, natomiast wyróżniła 6 prac. 

wyróżnione wiersze

Anna Czyżowska – Gdy zamykam oczy…

B. Otrębska – Patrząc na Ziemię Niżańską

Anna Piliszewska – Kwietniowa metafizyka

Gabriella Maria Piechocka– O Nisku

 

wyróżnione limeryki

Beata Krawiec – Limeryk o Marii Resseguier

Terasa Kozłowska – W centrum Niska…

 

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w naszym konkursie. Przesłane utwory były różnorodne, od poważnych i stonowanych po rubaszne.

Gratulujemy wyróżnionym, nagrody wyślemy pocztą.