Chrząszcz brzmiał w trzcinie w… Podwolinie

 

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego obchodzony jest dla podkreślenia różnorodności językowej świata. W ramach obchodów pojechaliśmy do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Podwolinie, aby wspólnie porozmawiać o słownictwie. Przytaczaliśmy ciekawostki z historii języka polskiego, czytaliśmy wiersze w różnych gwarach regionalnych oraz utwory z różnych wieków, aby poznać, jak zmieniała się mowa. Konkursy, powiedzenia i piosenki były urozmaiceniem imprezy. Okazało się, że dzieci i młodzież są świetnie zorientowani w niuansach językowych i chętnie uczestniczyli w zabawie. Mini-konkursy nagradzane były słodyczami i zakładkami do książek. W krótkiej prezentacji przedstawiliśmy także ofertę naszej placówki dla dzieci; okazało się, że znaczna część młodych ludzi już korzysta z zasobów  naszej biblioteki.