Język polski przez wieki

Dnia 21 lutego obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Został ustanowiony przez UNESCO w listopadzie 1999 roku dla uczczenia wydarzeń z Bangladeszu z 1952 roku, gdzie walczono o uznanie języka bengalskiego za język użytkowy. W Polsce to święto obchodzone jest od 2012 roku.

Z tej okazji Miejska Biblioteka Publiczna w Nisku wraz z Aresztem Śledczym i księdzem proboszczem Franciszkiem Grelą zorganizowali imprezę kulturalną na temat historii języka polskiego i ciekawostek z nim związanych. Zaproszeni uczniowie chętnie odpowiadali na pytania o naszej ojczystej mowie, wśród których znalazły się zagadnienia dotyczące pierwszego zapisanego zdania, pierwszego tekstu oraz interesujące fakty o gramatyce i leksyce. 

   

Duże zainteresowanie wzbudził blok tematyczny poświęcony gwarze. Okazało się, że dzieci potrafią rozpoznać różne gwary oraz znają najbardziej charakterystyczne dla nich słowa. Bardzo ciekawe było wystąpienie dyrektora Aresztu Śledczego, pana podpułkownika Jerzego Bassy, który opowiedział o specyficznej i szerzej nieznanej gwarze, jaką jest gwara więzienna. Pan dyrektor złapał świetny kontakt z dziećmi i wzbudził szczery entuzjazm wśród uczestników.

Urozmaiceniem imprezy były recytacje wierszy z różnych epok literackich: „Bogurodzicę” w wersji recytowanej i śpiewanej oraz fraszkę „Na zdrowie” Jana Kochanowskiego zadeklamował ksiądz proboszcz Franciszek Grela; „Pana Hilarego” w gwarze poznańskiej i utwór „Do tego, co czytał” Mikołaja Reja czytała starszy szeregowy Karolina Sikora; „Pana Hilarego” po śląsku oraz Władysława Broniewskiego „Bagnet na broń” młodszy chorąży Małgorzata Wierzbińska; legendę góralską „Gąsienica” oraz wiersz Cypriana Kamila Norwida „Język ojczysty” zaprezentował major Dariusz Kozioł.

     

Po części prezentacyjnej nastąpiła część rozrywkowa. Dzieci bardzo chętnie brały udział w przygotowanych zabawach, wśród których znalazły się: rozpoznawanie utworu po jego fragmencie, łamańce językowe i rebusy. Ochotnicy i aktywni uczestnicy zostali nagrodzeni słodkim poczęstunkiem oraz zakładkami do książek.

Impreza odbyła się w bibliotece Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5.