Losowanie nagród w akcji “Czytasz, gadżety chwytasz”

13 maja w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nisku odbyło się losowanie nagród głównych, które były do zdobycia w akcji czytelniczej pt.: „Czytasz, gadżety chwytasz”. Akcja polegała na zbieraniu pieczątek na specjalnie do tego przygotowane karty. Czytelnicy otrzymywali pieczątki za wypożyczenie z biblioteki określonej dla każdej grupy wiekowej liczby książek. Po zdobyciu kompletu pieczątek otrzymywało się gadżety z logo biblioteki, a wypełnione karty brały udział w losowaniu dwóch nagród głównych: czytników e-booków.

Zwycięzców wylosowali włodarze miasta: Burmistrz Gminy i Miasta Nisko Pan Waldemar Ślusarczyk i Zastępca Burmistrza Pan Zbigniew Kotuła.

Nagrodę główną wśród czytelników dorosłych zdobyła Kinga Tabor (nr karty A02584).

Nagrodę główną wśród czytelników dziecięcych zdobyła Karolina Ludian (nr karty A03910).

Po losowaniu Pan Burmistrz złożył życzenia bibliotekarzom, którzy 8. maja obchodzili swoje święto, a także powiedział kilka słów na temat przyszłości biblioteki i jej nowej lokalizacji. Po odbiór nagród prosimy zgłaszać się do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nisku wraz z kartą biblioteczną w ciągu dwóch tygodni.