Podziękowania

Serdecznie dziękujemy Panu Zygmuntowi Kunikowskiemu za przekazanie w darze książek dla biblioteki.