Podziękowania

Serdecznie dziękujemy Panu Januszowi Ogińskiemu za przekazanie w darze najnowszego przewodnika turystycznego “Powiat Niżański w 3 dni”.