Podziękowania

Dziękujemy serdecznie autorom książek podarowanych nam przez Wydawnictwo Poligraf.