Kategoria: konkursy

Konkursy ekologiczne

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursach organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie orazZwiązek Stowarzyszeń “Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego”. Są to konkursy dla dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowychi średnich, a także do udziału w konkursach dla placówek oświaty. Tematyka konkursów dotyczy ekologii, ochrony środowiska, dziedzictwa kulturowego i kulinarnego oraz obszarów wiejskich. Regulaminy Konkursów wraz z kartami zgłoszeniowymi przesyłamy wzałączeniu:1) Regulamin Konkursu plastycznego dla dzieci przedszkolnych “Regionalnystrój ludowy”2) Regulamin Konkursu piosenki ludowej dla uczniów klas I-III szkółpodstawowych “Hej, ludowa melodio!”3) Regulamin Konkursu na prezentację multimedialną dla uczniów klasIV-VI szkół podstawowych “Chcę żyć zdrowo”4) Regulamin Konkursu na film video – reklamę dla uczniów klasVII-VIII

Czytaj dalej