Spotkania z literaturą

Dnia 24 października na Spotkaniach z literaturą czytaliśmy legendy warszawskie, krakowskie, wielkopolskie i niżańskie.