Spotkania z literaturą

Na spotkaniu 22 stycznia czytaliśmy fragmenty książki Barbary Ogrodowskiej “Polskie obrzędy i zwyczaje doroczne” dotyczące karnawału.

Prześledziliśmy zwyczaje w Europie i w Polsce od XVII wieku po czasy współczesne. Czytaliśmy o warszawskich balach maskowych zwanych redutami, o kuligach, swataniu w czasie karnawału, pączkach i przysmakach związanych z zapustami, tańcach, przyśpiewkach, korowodach i rozmaitych zabawach.