Królestwo Ubó – gra miejska

16 i 17 października to dni upamiętniające Międzynarodowy Dzień Żywności i Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem. Nasza placówka postanowiła włączyć się w propagowanie wiedzy o tych ustanowionych przez ONZ dniach.

15 października biblioteka zamieniła się w Królestwo Ubó, kraj targany wieloma nieszczęściami, między innymi głodem, polami minowymi czy utrudnionym dostępem do edukacji. Aby przywrócić Królestwu Ubó lata jego świetności postanowiono powołać do życia nową Radę Królestwa, lecz zanim to uczyniono, kandydaci zostali podzieleni na drużyny, które miały zająć się zarządzaniem i rozwiązywaniem problemów. W ich rolę wcieliła się młodzież z Państwowej Szkoły Podstawowej nr 5 w Nisku.

   

Celem gry było zwrócenie uwagi uczniów na przyczyny ubóstwa w skali globalnej, uświadomienie wzajemnych powiązań pomiędzy wybranymi wyzwaniami współczesnego świata, a także rozwinięcie umiejętności współpracy w grupie. W grze udział wzięły cztery drużyny, a do wykonania mieli sześć zadań. Pierwsze związane było z brakiem dostępu do powszechnej edukacji, drugie dotyczyło współpracy na rzecz rozwoju, trzecie zwalczania chorób i dostępu do żywności, czwarte godnych warunków życia, kolejne dwa uświadamiały konsekwencje konfliktów zbrojnych i wiedzy o wyzwaniach globalnych.

Wszystkie grupy świetnie sobie poradziły z wykonaniem zadań, lecz zwycięzca mógł być tylko jeden. Nową Radą Królestwa Ubó została drużyna Czerwonych.

Nagrody dla uczestników ufundował niżański oddział Banku PKO BP.