Ropa z Catanu

Ropa z Catanu Ropa z Catanu

Dnia 20 stycznia nastąpiła kolejna rozgrywka “Ropy z Catanu”, w której uczestniczyło 10 osób interesujących się ekologią. Rozgrywkę przeprowadzono w dwóch 5 osobowych grupach. Gra przebiegała bardzo dynamicznie.