Zielone gry

logo_zielonegryjpg-01

Zapraszamy do udziału w projekcie edukacyjno-ekologicznym Zielone gry. Edukacja odbywa się za pomocą gier planszowych oraz internetowej. Chcemy w ten sposób przybliżyć młodym ludziom (od gimnazjalistów po studentów) wiedzę na temat bioróżnorodności, zmian klimatu i ekonomicznej wartości ekosystemów.

Zgłoszenia przyjmujemy w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nisku oraz na filiach w Nowosielcu, Racławicach i Zarzeczu. Mogą się zgłaszać grupy 4 lub 6 osobowe do jednej rozgrywki.

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Centrum Rozwiązań Systemowych, Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego i Fundację Ekorozwoju.