Narodowe Czytanie 2021

Podczas tegorocznej, dziesiątej odsłony Narodowego Czytania spotkaliśmy się, aby wspólnie czytać “Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. To wyjątkowy utwór, który piętnuje obłudę i zakłamanie. Odnajdujemy w nim komizm i gorzką ironię, mistrzowskie odmalowanie postaci i wyczucie języka, ale przede wszystkim uniwersalne przesłanie moralne, które w imię uczciwości i sprawiedliwości każe potępiać zło. Sztuka Zapolskiej wzbogaciła literaturę polską o ważną refleksję społeczną. Pojęcie “dulszczyzna” weszło na trwałe do języka potocznego i na przestrzeni epok było różnie interpretowane, stając się przedmiotem żywych dyskusji – napisał w liście Prezydent RP Andrzej Duda.

W tegorocznej odłonie udział wzięli:
Jolanta Szoja – Pani Dulska,
Rafał Nowak – Felicjan Dulski,
Paweł Tofil – Zbyszko,
Monika Nowak – Hanka,
Barbara Kudyba – Juliasiewiczowa,
Dorota Patrzyk – Hesia,
Sabina Patrzyk – Mela,
Anna Śliwka – Lokatorka.

Dziękujemy wszystkim za wspólne czytanie.