Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

cala-pol-czyt-dz-2016r wrzesniowa-kampania-glosnego-czytania-2016 wrzesniowa-kampania-glosnego-czytania-2016r 

Dnia 29 września obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania ogłoszony przez Polską Izbę Książki po raz pierwszy w 2001 roku. Dla uczczenia tych obchodów w kampanii „Cała Polska Czyta dzieciom” przeprowadzonej od 19 do 30 września 2016 w Filii Bibliotecznej w Nowosielcu wzięło łącznie udział 197 uczestników.

Na Akcję Głośnego Czytania zaproszeni zostali przedstawiciele lokalnej społeczności, nauczyciele i uczniowie ZSZ w Nowosielcu, którzy chętnie włączyli się w promowanie głośnego czytania. Ma ono wiele zalet: rozwija język, wyobraźnię, uczy myślenia, buduje i umacnia więzi pomiędzy rodzicami i dziećmi. Zaszczepiona w dzieciństwie miłość do książek zaowocuje z dobrym skutkiem w przyszłości. Tegorocznym spotkaniom również towarzyszyły jak co roku konkursy i słodycze.

kampania-glosnego-czytania-2016  cala-polska-czyt-dzieciom