Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

Dnia 29 września obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania ogłoszony przez Polską Izbę Książki po raz pierwszy w 2001 roku. Miejska Biblioteka Publiczna w Nisku, Filia Biblioteczna w Nowosielcu w akcji tej uczestniczy od początku jej ogłoszenia. Odbiorcami są głównie najmłodsze dzieci dopiero rozpoczynające edukację szkolną. Akcja Głośnego czytania prowadzona jest od 24 do 30 września. Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego związanego z głośnym czytaniem utworów literackich nastąpi 5 października.

01glosneczytanie 02glosneczytanie 03glosneczytanie 04glosneczytanie