Klub Kreatywnego Czytelnika – podsumowanie

W cyklicznych czterech spotkaniach Klubu Kreatywnego Czytelnika zorganizowanych przez Filię Biblioteczną w Nowosielcu od 27 listopada
do 19 grudnia 2019 r. łącznie wzięło udział 46 uczestników.
Spotkania warsztatowe miały na celu tworzenie pięknych i pomysłowych ozdób bożonarodzeniowych połączonych z konkursem na najpiękniejszą ozdobę świąteczną.
Spędzony pozalekcyjny wolny czas w bibliotece przez dzieci i młodzież
był dobrą okazją do pogawędki na temat tradycji i obchodzonych mikołajkach, Świętach Bożego Narodzenia w Polsce i na świecie, oraz zapoznanie się z najnowszą literaturą zgromadzoną w bibliotece pod kątem tych zagadnień.
        Rozstrzygnięty został  konkurs świąteczny w którym zostali nagrodzeni następujący uczestnicy:
I miejsce – Dawid Kozak
II miejsce – Szymon Członka
III miejsce – Judyta Warchoł
        Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy do kolejnych edycji konkursowych.