Spotkanie DKK

Zapraszamy na spotkanie DKK w środę 26 sierpnia 2020 r. o godzinie 16.30 w Czytelni.