“Stepy akermańskie” Mickiewicza w interpretacji Kuby Michalskiego