Konferencja “Z dzieckiem w świat wartości”

1 maja 2010 r. odbyła się konferencja dla nauczycieli i bibliotekarzy “Z dzieckiem w świat wartości”. Sala zapełniła się uczestnikami z powiatu niżańskiego i stalowowolskiego, którzy w czasie czterogodzinnej konferencji mieli okazję wysłuchać kilku wykładów. Poczęstunek dla uczestników konferencji ufundowała cukiernia Katarzynka ze Stalowej Woli.
Pani Irena Koźmińska – Prezes Fundacji ABCXXI w wykładzie – “Rola głośnego czytania w wychowaniu emocjonalnie zdrowego człowieka” przybliżyła słuchaczom problemy jakie zachodzą w emocjonalności dzieci pod wpływem zmian społecznych i rozwoju cywilizacyjnego. Omówiła tzw. kręgi wpływu na dziecko (dom, otoczenie, społeczeństwo), wskazała jakie praktyczne kroki można podjąć, aby zapewnić dziecku zdrowy rozwój emocjonalny. Za najważniejszy czynnik rozwoju umysłowego społeczeństwa uznała głośne czytanie, przedstawiła jego zalety i kryteria doboru odpowiedniej lektury. W kolejnym wykładzie “Wychowanie chłopców” przedstawiła różnice w rozwoju mózgów chłopców i dziewczynek, zaakcentowała co jest ważne dla rozwoju chłopców oraz zwróciła uwagę na problem dostosowania systemu edukacji do ich potrzeb emocjonalnych i rozwojowych.
Wykład Pani Elżbiety Olszewskiej – Dyrektora Programowego w/w Fundacji dotyczył kryzysu wartości oraz jego dowodów i skutków. Poruszono także kwestie nauczania wartości oraz szerzej omówiono niektóre z nich m.in.: szacunek, uczciwość, odpowiedzialność, odwaga, samodyscyplina, pokojowość, sprawiedliwość, optymizm, przyjaźń/miłość, solidarność, piękno i mądrość. W następnym wystąpieniu “Wpływ mediów elektronicznych na rozwój dziecka. Szanse i zagrożenia” Pani Olszewska przedstawiła pozytywne i negatywne aspekty oglądania telewizji przez dzieci, wskazała powiązania pomiędzy grami komputerowymi a wzrostem poziomu argesji wśród dzieci i młodzieży.
Konferencja spotkała się z żywym zainteresowaniem uczestniczących w niej osób, okazało się, że wiele problemów poruszanych w czasie konferencji znanych jest także pedagogom z naszego terenu. Sporym zainteresowaniem cieszyła się książka “Z dzieckiem w świat wartości” oraz programami realizowanymi przez Fundację ABCXXI – “Czytające szkoły” i “Czytające przedszkola”