“Kolorowe barwy jesieni”

Filia Biblioteczna w Nowosielcu rozstrzygnęła konkurs plastyczny „Kolorowe barwy jesieni”, którego celem było:
– rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej dzieci przez twórczą interpretację przyrody,
– wzbogacenie wiedzy na temat jesiennej przyrody,
wychowanie przez sztukę.
W konkursie mogli  brać udział dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniowie z klas od I- IV. Technika i format prac była dowolna. Łącznie złożono 34 prac plastycznych. Jury powołane przez Organizatora przyznało nagrody i wyróżnienia wraz z pamiątkowymi dyplomami następującym uczestnikom:
 Kategoria I
I miejsce – Joanna Ciak
II miejsce – Izabela Kozak
III miejsce – Amelia Olko

Kategoria II
I miejsce – Emilia Sudoł
II miejsce – Magdalena Bednarz
III miejsce – Joanna Gielarowska

Kategoria III
I miejsce – Oliwia Siudy
II miejsce – Gabriela Sudoł
III miejsce – Małgorzata Ciak
wyróżnienie Krzysztof Lesiczka

Wszystkie nagrodzone prace uczestników konkursu zostały  zaprezentowane na wystawie pokonkursowej i każdy, kto jest zainteresowany pracami może je podziwiać w Czytelni Filii.