Kolorowe barwy jesieni

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO ” Kolorowe barwy jesieni”

I. Organizatorzy
Miejska Biblioteka Publiczna w Nisku Filia Biblioteczna w Nowosielcu

II. Cele i założenia
– rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej dzieci przez twórczą interpretację przyrody
– wzbogacanie wiedzy na temat jesiennej przyrody
– wychowanie przez sztukę

III. Adresaci konkursu
– konkurs skierowany jest do przedszkolaków oraz uczniów Szkoły Podstawowej z klas I-IV Gminy Nisko

IV. Kategorie wiekowe
– Przedszkola
– klasy I –II Szkoły Podstawowej
–  klasy III-IV

V. Zasady uczestnictwa
– każdy z uczestników może wykonać tylko 1 pracę
– prace muszą być wykonane indywidualnie i samodzielnie
– prace mogą być wykonane dowolną techniką do formatu A3, lub A4
– na odwrocie pracy uczestnik zamieszcza swoje dane: imię i nazwisko, tel. kontaktowy
–złożenie pracy plastycznej na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na upublicznienie jej na  stronie internetowej biblioteki oraz na wystawie pokonkursowej
– uczestnik biorący udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów konkursowych przez MBP w Nisku –Filię Biblioteczną w Nowosielcu

VI. Termin konkursu i miejsce składania prac
– konkurs trwa w terminie od 23.09 – 25.10.2019 r.
– prace należy składać w MBP w Nisku – Filii Bibliotecznej w Nowosielcu

VII. Ocena
– do oceny prac powołana zostanie komisja

VIII. Ogłoszenie wyników
Termin rozstrzygnięcia i ogłoszenia wyników do 31.10.2019 r.
Informacja o wynikach zostanie umieszczona na stronie internetowej MBP w Nisku – Filii Bibliotecznej w Nowosielcu, oraz na tablicy informacyjnej w Czytelni Biblioteki,
 każda z osób nagrodzonych zostanie poinformowana  telefonicznie.

IX. Wystawa pokonkursowa
Po ogłoszeniu wyników przewidziana jest pokonkursowa wystawa prac w MBP w Nisku -Filii Bibliotecznej w Nowosielcu
X. Nagrody
Najlepsze prace konkursowe zostaną nagrodzone
ZAPRASZAMY  DO  UDZIAŁU  W KONKURSIE