Konkurs na plakat promujący czytanie

Regulamin KONKURSU
Cele konkursu:
– Promocja czytelnictwa
– Prezentacja dziecięcej i młodzieżowej twórczości plastycznej i manualnej.
– Wymiana doświadczeń i spostrzeżeń z zakresu technik plastycznych.
Uczestnicy: W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież
w wieku od 5 do 16 lat z powiatu niżańskiego.
Zasady uczestnictwa:
– Technika i format prac dowolna.
– Każdy z uczestników maksymalnie może przedstawić 1 pracę.
– W konkursie prace zespołowe nie będą podlegać ocenie jury.
– Każda praca na odwrocie powinna być czytelnie opisana,
– imię i nazwisko autora pracy,- wiek autora
– Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego publikowania prac. (Nadesłanie pracy na konkurs jest zgodą uczestnika na wykorzystanie przez organizatora danych osobowych w celu promocji imprezy, publikację wizerunku w dokumentacji fotograficznej i filmowej, na stronie internetowej).
Termin składania prac: Prace należy dostarczyć do 23 maja 2019 r. na adres Organizatora MBP w Nisku – Filii Bibliotecznej w Nowosielcu osobiście lub pocztą.
Jury powołane przez Organizatora przyzna nagrody i wyróżnienia
w następujących kategoriach wiekowych:
5-9 lat
10-12 lat
13-16 lat
Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród: odbędzie się 31.05.19 r. o godz. 13.30.
Wystawa pokonkursowa: Wszystkie prace uczestników konkursu zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.