Konkurs plastyczny “Kolorowa jesień w ogrodzie i lesie”

autumn-leaves-collage-600x434Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zarzeczu organizuje konkurs plastyczny “Kolorowa  jesień w  ogrodzie i lesie”. Konkurs jest skierowany do przedszkolaków oraz uczniów Szkoły Podstawowej  kl. I – III.


REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO ” Kolorowa jesień w ogrodzie i lesie”

I. Organizatorzy
Miejska Biblioteka Publiczna w Nisku Filia w Zarzeczu

II. Cele i założenia
– rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej dzieci przez twórczą interpretację przyrody
– wzbogacanie wiedzy na temat jesiennej przyrody
– wychowanie przez sztukę

III. Adresaci konkursu
– konkurs skierowany jest do przedszkolaków oraz uczniów Szkoły Podstawowej z klas I-III

IV. Kategorie wiekowe
– Przedszkola
– klasy I – III Szkoły Podstawowej

V. Zasady uczestnictwa
– każdy z uczestników może wykonać tylko 1 pracę
– prace muszą być wykonane indywidualnie i samodzielnie
– prace mogą być wykonane dowolną techniką do formatu A3
– na odwrocie pracy uczestnik zamieszcza swoje dane: imię i nazwisko, tel. kontaktowy
– nadesłanie pracy plastycznej na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na upublicznienie jej na                        stronie internetowej biblioteki oraz na wystawie pokonkursowej
– uczestnik biorący udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów
konkursowych przez MBP w Nisku Filia w Zarzeczu

VI. Termin konkursu i miejsce składania prac
– prace należy składać w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nisku Filia w Zarzeczu
– konkurs trwa w terminie od 17.10 – 18.11.2016 r.

VII. Komisja
– do oceny prac powołana zostanie komisja

VIII. Ogłoszenie wyników
Termin ogłoszenia wyników do 30.11.2016 r.

Informacja o wynikach zostanie umieszczona na stronie internetowej MBP ww.mbp.nisko.pl oraz
na tablicy informacyjnej w budynku biblioteki, każda z osób nagrodzonych zostanie poinformowana                               telefonicznie.

IX. Wystawa pokonkursowa
Po ogłoszeniu wyników przewidziana jest pokonkursowa wystawa prac w Miejskiej Bibliotece Publicznej w                   Nisku Filia w Zarzeczu

X. Nagrody
Najlepsze prace konkursowe zostaną nagrodzone

ZAPRASZAMY  DO  UDZIAŁU  W KONKURSIE