Konkurs wielkanocny

Filia Biblioteczna w Nowosielcu zaprasza do  udziału w  KONKURSIE WIELKANOCNYM

konkurs wielkan

Celem konkursu jest kultywowanie  tradycji związanych ze świętami Wielkanocnymi. Przedmiotem konkursu są: pisanki, kartki i inne ozdoby związane ze świętami.

Każdy uczestnik może dostarczyć tylko 1 pracę.

Prace konkursowe (podpisane imieniem i nazwiskiem) należy dostarczyć do 18.03. 2016 r. do Filii Bibliotecznej w Nowosielcu.

Konkurs adresowany jest do wszystkich czytelników, bez względu na wiek.

Prace powinny być wykonane indywidualnie lub w 2-osobowych grupach.

Prace oceniane będą w II kategoriach wiekowych:

  1. Prace wykonane przez czytelników nieletnich
  2. Prace wykonane przez czytelników pełnoletnich.

Przy ocenie prac przyjmowane będą następujące kryteria:

  • zgodność z tradycją,
  • wartości artystyczne
  • poziom wykonania technicznego

Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez MBP w Nisku. Organizatorzy zatrzymają prace do celów wystawienniczych.

Wręczenie nagród i rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 22.03.2016 r. o godz. 15.00