Konkursy ekologiczne

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursach organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie oraz
Związek Stowarzyszeń “Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego”. Są to konkursy dla dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych
i średnich, a także do udziału w konkursach dla placówek oświaty.

Tematyka konkursów dotyczy ekologii, ochrony środowiska, dziedzictwa kulturowego i kulinarnego oraz obszarów wiejskich.

Regulaminy Konkursów wraz z kartami zgłoszeniowymi przesyłamy w
załączeniu:
1) Regulamin Konkursu plastycznego dla dzieci przedszkolnych “Regionalny
strój ludowy”
2) Regulamin Konkursu piosenki ludowej dla uczniów klas I-III szkół
podstawowych “Hej, ludowa melodio!”
3) Regulamin Konkursu na prezentację multimedialną dla uczniów klas
IV-VI szkół podstawowych “Chcę żyć zdrowo”
4) Regulamin Konkursu na film video – reklamę dla uczniów klas
VII-VIII szkół podstawowych “Turystyka wiejska i aktywny wypoczynek”
5) Regulamin Konkursu retorycznego dla uczniów szkół średnich
“Chronię środowisko i klimat”
6) Regulamin Konkursu na inscenizację dla przedszkoli, szkół
podstawowych i średnich pn. “Ocalmy naszą planetę!”

Prace konkursowe wraz z formularzami zgłoszeniowymi i klauzulą RODO
należy przesyłać listownie na adres: Związek Stowarzyszeń “Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego”, 36-072 Świlcza 168. 

Dla laureatów konkursów oraz wyróżnionych przewidziano atrakcyjne i wartościowe nagrody (m. in. laptopy, tablety, smartwatche,
akcesoria sportowe, dla szkół tablice edukacyjne, drukarki i wiele
innych).