“Nadwiślański krajobraz przyrody” – konkurs

Miejska Biblioteka Publiczna w Nisku – Filia w Zarzeczu organizuje konkurs plastyczny skierowany do uczniów szkół podstawowych kl. IV – VII.

Regulamin konkursu pt.: “Nadwiślański krajobraz przyrody”

I. Organizatorzy

Miejska Biblioteka Publiczna w Nisku Filia w Zarzeczu

II. Cele i założenia

 • propagowanie Roku Rzeki Wisły;
 • rozbudzanie zainteresowania światem przyrody;
 • wzbogacanie wiedzy na temat walorów krajobrazowych Wisły;
 • rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej dzieci

III. Adresaci konkursu

 • konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych klas IV-VII.

IV. Kategorie wiekowe

 • klasy IV-V;
 • klasy VI-VII.

V. Zasady uczestnictwa

 • każdy z uczestników może wykonać tylko 1 pracę;
 • prace muszą być wykonane samodzielnie;
 • technika dowolna do formatu A3.
 • na odwrocie pracy uczestnik zamieszcza swoje dane (imię i nazwisko, klasa, tel. kontaktowy);
 • nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na upublicznienie jej na stronie internetowej Biblioteki oraz na wystawie pokonkursowej;
 • uczestnik biorący udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursowych przez MBP w Nisku Filia w Zarzeczu.

VI. Termin konkursu i miejsce składania prac

 • prace należy składać w MBP w Nisku Filia w Zarzeczu;
 • konkurs trwa w terminie od 01.10-15.11.2017 r.

VII. Komisja

 • do oceny prac powołana zostanie komisja.

VIII. Ogłoszenie wyników

Termin ogłoszenia wyników do 30.11.2017 r. Informacja o wynikach zostanie umieszczona na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki www.mbp.nisko.pl. Ponadto każda z osób nagrodzonych zostanie poinformowana telefonicznie.

IX. Wystawa pokonkursowa

Po ogłoszeniu wyników przewidziana jest pokonkursowa wystawa prac w Bibliotece w Zarzeczu.

X. Nagrody

Najlepsze prace konkursowe zostaną nagrodzone.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE