Rozwiązanie konkursu “Gdybym był/była superbohaterem…”

Dnia 9 czerwca o godzinie 14:00 w Oddziale dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej odbyło się rozwiązanie konkursu literacko-plastycznego “Gdybym był/była superbohaterem…” oraz wręczenie nagród. 

Łącznie wpłynęło 19 prac, z czego komisja zdecydowała się przyznać I, II i III miejsce oraz 3 wyróżnienia. Wszystkie prace zostały nagrodzone.

I miejsce – Szymon Szymanek

II miejsce – Paulina Bąk

III miejsce – Nadia Schiffer

Wyróżnienia:

Oliwia Głowińska

Dawid Maziarz

Wiktoria Ozga

Serdecznie gratulujemy!

Prace oceniane były pod kątem oryginalności, pomysłowości, lekkości pióra oraz ogólnego rozwinięcia tematu konkursu. Docenione zostały również humor i zgrabne dialogi. Bardzo ważnym kryterium dla jury była samodzielność przy pisaniu pracy. Objętość pracy, błędy interpunkcyjne, stylistyczne i ortograficzne nie były decydujące przy całościowej ocenie. 

W skład komisji oceniającej weszli:

  1. Grzegorz Wołoszyn, polonista i poeta;
  2. Alina Wójtowicz, polonistka;
  3. Anna Banach, dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu, filia w Nisku;
  4. Joanna Kazanecka, starszy bibliotekarz

Nagrody można odebrać w Oddziale dla Dzieci do końca czerwca.