Dziennikarstwo online

Miejska Biblioteka Publiczna w Nisku uczestniczyła w projekcie “Sieć na kulturę w podregionie tarnobrzeskim”. Celem projektu było podniesienie kompetencji cyfrowych pracowników, rozwijanie kompetencji cyfrowych młodzieży oraz wyposażenie w sprzęt cyfrowy naszej placówki. W ramach projektu przeprowadzono szkolenie dla młodzieży dotyczące „Dziennikarstwa online”. W kursie trwającym 31 godzin wzięło udział 17 uczniów w wielu od 10 do 14 lat.

Uczestnicy szkolenia dowiedzieli się jak nie dać się podejść fake newsom; poznali  metody sprawdzania i wyszukiwania wiarygodnych źródeł informacji. Omówione zostały także tradycyjne formy: tekst, video, foto pod kątem wykorzystania ich w Internecie. Nauczyli się również zarządzać treścią na stronie, dobierać multimedia oraz moderować dyskusję w komentarzach i na forum. Poznali też tajniki bezpiecznego budowania wizerunku online oraz rozpoznawania plagiatu i legalnego cytowania treści.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).