Tydzień Bibliotek w Nowosielcu

XVI Ogólnopolski Tydzień Bibliotek 8-15 maja 2019 r.

Trwający obecnie Tydzień Bibliotek to program promocji czytelnictwa
i bibliotek. Ma on na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza
i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

Jak co roku z przyjemnością Filia Biblioteczna w Nowosielcu – MBP
w Nisku włączyła się do tej akcji, przygotowując dla czytelników ofertę edukacyjną i kulturalną. Codziennie odbywają się m.in. spotkania, warsztaty, lekcje biblioteczne połączone z głośnym czytaniem, konkursy, gry i zabawy. W czasie spotkań odwiedził dzieci pies REKS, który witał
i częstował cukierkami wszystkich uczestników.
Ogłoszony został konkurs plastyczny na plakat promujący czytanie.
Prace konkursowe należy złożyć do 23 maja 2019 r. w Filii Bibliotecznej w Nowosielcu. Zasady konkursu w regulaminie.