Kreatywne i bezpieczne ferie w bibliotece 2018

Projekt „Kreatywne i bezpieczne ferie w bibliotece 2018” został zrealizowany przez MBP w Nisku- Filię Biblioteczną                                   w Nowosielcu dofinansowany z zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałanie Narkomanii.
Celem projektu  było zagospodarowanie czasu wolnego czytelnikom głównie dzieciom i młodzieży z Nowosielca i okolic, tak aby pokazać alternatywne sposoby jego wykorzystania bez sięgania po narkotyki. Projekt realizowany był w okresie ferii zimowych od 29 stycznia do 8 lutego 2018r. , łącznie 9 spotkań od godz.10.00-13.00 przez kierującą placówką biblioteczną–Annę Ulewicz.
Dzieci i młodzież, które uczestniczyły w projekcie miały możliwość:

 • twórczego i aktywnego spędzenia czasu wolnego
 • zaprezentowanie swoich umiejętności
 • wzięcie udziału w różnorodnych konkursach, manualnych, plastycznych, literackich
 • poszerzenie zainteresowań literackich i artystycznych
 • zdobycie i pogłębienie wiedzy na temat szkodliwego działania narkotyków,
 • rozbudzenie zainteresowań czytelniczych,
 • nawiązania nowych przyjaźni,
 • poznania zasad gry w szachy i innych gier rozwijających pamięć i wyobraźnię,
 • nauczenie się współzawodnictwa z rówieśnikami
 • udział w przedstawieniu teatralnym „Pinokio” w MBP w Nisku
 • wzięcie udziału w zajęciach nauki tańca towarzyskiego pod okiem instruktora Michała Litewki ze Stalowej Woli.

Projekt adresowany był dla dzieci i młodzieży w różnym wieku  od 5-16 lat. W realizowanych zajęciach wzięło udział 115 uczestników w trakcie 9 spotkań, czyli średnio 12-13 osób w ciągu jednego trzy godzinnego spotkania. Przeziębienie i choroba grypy uczestników  wpłynęła na niższą  frekwencję w drugim tygodniu zajęć.