„NASZA MAŁA OJCZYZNA”

 Stowarzyszenie Mieszkańcy z Pasją w Partnerstwie z Miejską Biblioteką Publiczną w Nisku – Filią Biblioteczną w Nowosielcu  rozpoczęli  realizację  projektu – „Z kamerą wśród pasji od juniora do seniora”, który otrzymał dofinansowanie w kwocie 8,5 tys. zł  z programu Równać Szanse 2019 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Celem projektu jest poznanie swoich pasji, historii, przez pobudzenie aktywności u młodzieży 13-19 letniej z Nowosielca. Zdobycie umiejętności oraz kompetencji społecznych, organizacji wystawy, nagrania filmiku, wydanie albumu o swojej małej „Ojczyźnie” – Nowosielcu, który będzie pierwszą publikacją o historii, obyczajach i kulturze tego terenu. Projekt będzie realizowany przez sześć miesięcy. Inicjatywa dla młodzieży będzie ciekawym wyzwaniem i  szansą współpracy oraz integracją z mieszkańcami w różnym wieku – mówi koordynator projektu  Anna Ulewicz
W ramach projektu odbyły  się już  pierwsze  spotkania – organizacyjne i warsztatowe. W ubiegły czwartek 23 stycznia  na warsztatach  dziennikarsko-literackich  i fotograficzno-informatycznych gościliśmy  zastępcę redaktora naczelnego „Tygodnika  Nadwiślańskiego” – Panią Stellę Bojczuk-Czachór. Spotkanie odbyło się w Czytelni – Filii Bibliotecznej w Nowosielcu, którą nieodpłatnie wraz ze sprzętem użyczyła Iwona Nemeczek Dyrektor MBP w Nisku. Uczestnicy projektu, którzy są zarazem czytelnikami Biblioteki podzielili się między sobą na zespoły zadaniowe i wyznaczyli zakres wykonania poszczególnych zadań i termin czasowy. Kolejne spotkania zostały wyznaczone na miesiąc luty. Życzymy powodzenia w realizacji projektu.