Tydzień Bibliotek 2020

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w dniach 8-15 maja organizuje Tydzień Bibliotek. Odbywa się on już po raz siedemnasty, ale pierwszy raz, ze względu na epidemię koronawirusa, wszystkie wydarzenia zostały przeniesione do Internetu. Akcja ma charakter ogólnopolski i ma na celu podkreślenie roli czytania i bibliotek oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza.