Młodzieżowy projekt w realizacji

Stowarzyszenie Mieszkańcy z Pasją w Partnerstwie z Miejską Biblioteką Publiczną w Nisku-Filią Biblioteczną w Nowosielcu po krótkiej przerwie wznowili realizację młodzieżowego projektu  „Z kamerą wśród pasji od juniora do seniora”, dofinansowany z programu Równać Szanse 2019.

Ze względu na epidemię korona wirusa zajęcia odbywają się online. Pierwsze takie warsztaty dziennikarsko- literackie i fotograficzno-informatyczne odbyły się  29 maja, kolejne 18 czerwca i trzecie 16 lipca. Następne spotkanie wyznaczone jest na połowę sierpnia i planowane jest
w terenie. Uczestnicy między sobą podzieleni na zespoły zadaniowe przesyłają na pocztę email zebrane  materiały o wsi Nowosielec do wydania albumu.