Program Rozwoju Bibliotek II

W dniach 4 oraz 9 lipca 2013 roku miały miejsce kolejne spotkania z mikrograntu “Podaj dalej” z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Na spotkaniu w Bojanowie pracownicy bibliotek mieli okazję zapoznać się z placówką oraz wysłuchać dwóch prelekcji “Zasady obsługi użytkowników” oraz “Wizerunek biblioteki i bibliotekarza”. Spotkanie miało także na celu większą integrację pracowników bibliotek. Kolejne spotkanie, które odbyło się 9 lipca, miało na celu doskonalenie umiejętności komunikacyjnych przez Skype oraz umiejętność wyszukiwania informacji w tzw. ukrytym internecie. Uczestnicy zapoznali się z definicjami, strategią wyszukiwawczą oraz adresami internetowymi wyszukiwarek specjalnych, naukowych, katalogów specjalnych i katalogów internetowych.