Program Rozwoju Bibliotek III

Dnia 28.08.2013 r. odbyło się ostatnie z cyklu spotkań, w czasie którego bibliotekarze mogli się zapoznać z formami pracy z osobami wykluczonymi (niewidomymi i słabowidzącymi). Pracownicy bibliotek mieli okazję poznać jakie są zachowania wykluczające i włączające, alternatywne formy dokumentów drukowanych, jak dostosować stronę internetową dla osób niewidomych i słabowidzących oraz jakie są organizacje wspierające, z którymi warto nawiązać współpracę. Kolejnym ważnym punktem spotkania było omówienie form pracy z seniorami, które można zastosować w bibliotece oraz poznanie specjalnych usług bibliotecznych. Uczestnicy spotkania otrzymali też materiały dotyczące niezbędnej dokumentacji bibliotecznej, wzory zarządzeń, instrukcji.