Program Rozwoju Bibliotek I

grant12  grant14  grant16  grant21

Dnia 6 czerwca 2013 r. w niżańskiej bibliotece miejskiej odbyło się pierwsze z cyklu 4 spotkań organizowanego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek, z grantu pozyskanego z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. W czasie spotkania zaproszeni goście – reprezentanci Burmistrza Miasta i Gminy Nisko, Starostwa Powiatowego oraz pracownicy z bibliotek partnerskich mieli okazję wysłuchać prelekcji na temat Programu Rozwoju Bibliotek, możliwości pozyskiwania funduszy, nawiązywania partnerstw ze stowarzyszeniami, organizacjami i instytucjami.

Bibliotekarze podzielili się doświadczeniami oraz przedstawili jak zmieniły się ich placówki po przystąpieniu do programu – za szczególnie ważne uznali szkolenia informatyczne i doskonalące umiejętności interpersonalne, a także pozyskany sprzęt komputerowy, który bardzo przydaje się w pracy. Bibliotekarze przedstawili ciekawy projekt jaki zrealizowali – kurs komputerowy dla seniorów, odbył się także pokaz scrapbookingu – techniki ręcznego tworzenia i zdobienia albumów, kartek itp.

Jednym z zaproszonych gości był Prezes Stowarzyszenia Turystyczno-Ekologiczno-Przyrodniczego Ziemi Niżańskiej. Stowarzyszenie jest partnerem MBP w realizacji projektu “Ekologia to nałóg”, a spotkanie to stało się okazją do rozwiązania konkursów realizowanych w ramach w/w projektu. Laureatkami konkursu filmowego, nad którym honorowy patronat objął Burmistrz Gminy i Miasta Nisko, zostały uczennice Gimnazjum nr 3 w Nisku – Karolina Waszkiewicz, Aleksandra Gemzik i Alicja Bieleń. Zrealizowały film pod kierunkiem nauczyciela – Pana Krzysztofa Szczepanika. Jako nagrody otrzymały urządzenia mp4. i książki. Pozostali nagrodzeni to uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Nowosielcu – Agnieszka Szostak, Partycja Kotwica, Szymon Marchut – zostali nagrodzeni pendrivami i książkami.