Regularny żołnierz polski w walce o niepodległość 1792-1832

Dnia 8 maja 2013 r. w czytelni odbyło się spotkanie z Panem profesorem Wiesławem Hemperkiem. Tematem wykładu był “Regularny żołnierz polski w walce o niepodległość 1792-1832”. Profesor szczegółowo opowiedział zgromadzonym gościom o losach walczących żołnierzy.

Wiesaw Hemperek01  Wiesaw Hemperek02  Wiesaw Hemperek03