Spotkanie z dr. Józefem Górnym

Dr Józef Górny 6 3 2 8

Prezentacja – Metale w Biblii – 1. 04. AD 2016%09NISKO

Dnia 1 kwietnia odbyło się spotkanie z dr. Józefem Górnym – człowiekiem o szerokim horyzoncie zainteresowań: od historii ogólnej poprzez historią metalurgii, muzykę klasyczną, kulturę świata starożytnego po turystykę rowerową. Pochodzący z Gliwic, absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, członek Stowarzyszenia Techników Odlewników Polskich, wiceprezydent Rzeszowa (1990 – 1999), poseł na Sejm RP, a od 2006 roku wiceprezes NIK przybliżył zebranym w niżańskiej książnicy temat metali w Biblii i apokryfach. Jak napisał w podsumowaniu o metalach w Biblii : 

“Z jednej strony metale mogą być symbolem bogactwa, piękna, prawości, czystości czy trwałości, twardości, ciężaru, mocy czy władzy, mogą symbolizować szczęśliwość życia wiecznego, Bożą sprawiedliwość, sąd i karę, a nawet samego Boga, zaś z drugiej mogą uosabiać wszelką nieprawość, zdradę, zatwardziałość, przewrotność nieprzyjaciela. Dobrze użyte ułatwiają życie człowiekowi, zaś z drugiej strony mogą być narzędziem zbrodni, a nawet środkiem (Judaszowe srebrniki) zdrady samego Boga. (…)”

Na spotkanie przybyło wiele zainteresowanych osób na czele z Burmistrzem Julianem Ozimkiem i Przewodniczącym Rady Miejskiej Waldemarem Ślusarczykiem. Pojawili się także ksiądz proboszcz Franciszek Grela i ks. Władysław Jadam. Towarzystwo Ziemi Niżańskiej reprezentowali m. in. Ewa Krzyżek, Mariusz Kowalik, Stanisław Gawryś, Jan Surma, Tadeusz Puchalski oraz Zygmunt Kunikowski, który uświetnił spotkanie grą na akordeonie.