Spotkanie z Januszem Motyką

Dnia 20 kwietnia niżańską bibliotekę ponownie odwiedził Janusz Motyka – dziennikarz, regionalista, Prezes Galicyjskiego Towarzystwa Genealogicznego w Przemyślu.

Pokrótce przypomniał omawiane na poprzednim spotkaniu zagadnienia – jak rozpocząć tworzenia drzewa genealogicznego, jak uniknąć błędów, w jaki sposób zapisywać infromacje oraz jak dotrzeć do źródeł. Jako najważniejsze źródła informacji wskazywał archiwa kościelne, księgi parafialne, archiwa państwowe (tradycyjne i  cyfrowe), fora genealogiczne.

Potem wywiązała się ożywiona dyskusja i korygowanie błędów w przyniesionych przez uczestników spotkania drzewach genealogicznych.