Sprawozdanie z konsultacji społecznych

Sprawozdanie z konsultacji społecznych „Przebudowa budynku szkoły wraz  z adaptacją części budynku na cele Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nisku”

W związku z ubieganiem się przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Nisku dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu „Przebudowa budynku szkoły wraz z adaptacją części budynku na cele Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nisku”, spełniając wymogi Regulaminu Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016 -2020, przeprowadzono konsultacje społeczne.

Konsultacje odbyły się w dniach  od 08 stycznia – 15 stycznia 2016 r. w formie przedłożenia pisemnych opinii bądź uwag, które można było przekazać do dnia 15 stycznia 2016 roku. Opinie można było przesłać drogą elektroniczną na adres nckbiblioteka@op.pl lub złożyć osobiście w Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Nisku.

W wyznaczonym terminie wpłynęło 8 (osiem) opinii. Żadna z przedstawionych opinii nie negowała potrzeby utworzenia nowoczesnej i funkcjonalnej biblioteki oraz rozszerzenia zakresu jej działalności.