Koncertowe wakacje w Nowosielcu

 puzle16

Gry planszowe, “Bajkowy koncert życzeń” zajęcia plastyczne i manualne oraz wycieczki i zajęcia rekreacyjno-sportowe wypełniały czas uczestnikom wakacyjnych spotkań w bibliotece i cieszyły sie sporym powodzeniem. Rozwijanie umiejętności manualnych, wokalnych, logicznego myślenia, to pomysł na to jak spędzić miło czas, łącząc przyjemne z pożytecznym. Przybliżanie dzieciom świata sztuki i literatury w czasie zajęć obudziły wrażliwość estetyczną, a gry i zabawy nauczyły pracy i zabawy w grupie.

Projekt „Wakacyjne spotkania w bibliotece 2016” został dofinansowany z zakresu zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałanie Alkoholizmowi. Zrealizowany został w filii bibliotecznej w Nowosielcu w dniach od 1 do 22 lipca 2016 r.

=zajęcia wakacyjne2016r biegi na boisku sportowym16 NCK wycieczka wak.16 latawce 2016 zakończenie wak. wycieczka MBP puzle16