Kreatywne ferie w bibliotece

“Głośne czytanie na powitanie”, “Wierszomania”, “Bajkowy koncert życzeń” to tematy warsztatów literackich  zorganizowanych przez filę w Nowosielcu, dzięki którym uczestnicy mogli rozwinąć pasje i zainteresowania oraz sprawdzić swoje umiejętności

   Dużym zainteresowaniem cieszyły się także warsztaty plastyczne i manualne połączone z konkursami „Zrób coś z niczego” (tworzyliśmy ozdoby, szkatułki i zabawki ekologiczne), „Papierowe cuda”, ”Origami”. Podczas zajęć dzieci wykonały koszyczki, ramki z kwiatami na „Dzień Babci i Dziadka” oraz makietę postaci literackich. Wszystkie zabawy integracyjno-edukacyjne, planszowe były dobrą nauką współdziałania w grupie uczenia się zasad fair play, a “Quiz o Europie” i „Kalambury” były okazją do wykazania się wiedzą z różnych dziedzin.

Uczestnicy zajęć mogli wziąć udział w zajęciach nieodpłatnie, gdyż zrealizowany projekt był dofinansowany z
zakresu zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii.