Twórcze ferie w bibliotece 2020

MBP w Nisku – Filia Biblioteczna w Nowosielcu  24  stycznia zakończyła realizację  projektu „Twórcze ferie w Bibliotece 2020” Celem przedsięwzięcia było zagospodarowanie czasu wolnego w bezpieczny sposób na feriach dzieciom z terenu Nowosielca od 13 do 24 stycznia 2020 r. od godz. 11-13, tak aby pokazać alternatywne sposoby jego wykorzystania bez sięgania po narkotyki. Program obejmował 10 spotkań w bibliotece poświęcone literaturze i warsztatom twórczym z rękodzieła artystycznego.

W czasie zajęć nie zabrakło czasu na zabawy i gry planszowe oraz różne konkursy. Na zajęciach uczestnicy przygotowali się do uświetnienia Dnia Babci i Dnia Dziadka. Wszelkie działania prowadzone w czasie ferii ukazywały uczestnikom wartości wynikające z : korzystania z księgozbioru bibliotecznego, rozwoju zainteresowań, nawiązywania przyjaźni, porozumiewania się w grupach rówieśniczych, przyczyniły się też do wyrabiania u dzieci i młodzieży umiejętności wybierania pożytecznych form spędzania czasu wolnego. Podczas spotkań poruszone zostały tematy natury społecznej.      
Zajęcia uświadomiły o zagrożeniach współczesnego świata czyhających na młodych ludzi między innymi ze względu na szkodliwy wpływ narkotyków, dopalaczy i innych substancji szkodliwych dla zdrowia oraz szkodliwego wpływu urządzeń elektronicznych telefonów komórkowych, komputera, w tym zbyt długie uzależniające korzystanie z gier internetowych itp. Najbardziej zaangażowani uczestnicy zostali nagrodzeni.

Projekt „ Twórcze ferie w Bibliotece 2020” był dofinansowany ze środków  Gminnego Programu  Przeciwdziałania Narkomanii  w Nisku.