Młodzież w Nowosielcu prężnie działa

W czwartek 27 lutego odbyły się kolejne warsztaty dziennikarskie i fotograficzne dla młodzieży uczestniczącej w projekcie „Z kamerą wśród pasji od juniora do seniora” dofinansowany z programu Równać Szanse 2019.


Młodzież podzielona na zespoły zadaniowe zbiera materiały do wydania albumu o Nowosielcu. Młodych uczestników czeka duże wyzwanie, bo będą pierwszymi mieszkańcami, którzy utrwalą historię i kulturę swojej miejscowości w formie papierowej.  Dla każdego uczestnika projektu zostały przekazane materiały promocyjne koszulki, smycze, plecaki itp. oraz  zakupiono materiały szkoleniowe, w tym pamięć przenośna 128 GB do nagrań i zapisu dokumentacji projektowej.


Uczestnicy na warsztatach dzielili się pierwszymi doświadczeniami i spostrzeżeniami, które napotkali gromadząc materiały. Prowadzący warsztaty dziennikarze udzielili technicznych wskazówek:  jak wykonać dobrą fotkę, jak zamieścić, na co zwrócić uwagę i co warto ująć w opisach. Na podstawie zgromadzonego i zaprezentowanego wstępnie materiału przez uczestników można było nakreślić uwagi i wspólnie zastanowić się nad koncepcją tekstu. Padły również sugestie jak przeprowadzać dobry wywiad, na co zwrócić uwagę i jak go  dokumentować. Przedstawiono  również propozycję nagrywania filmików podczas zbierania materiałów z przeprowadzanych wywiadów z przedstawicielami lokalnych instytucji, firm oraz z wybranymi mieszkańcami. Omówiono również zagadnienie RODO.