Scrapbooking – warsztaty

W piątek 30 listopada 2012 r. W Czytelni dla dorosłych odbyły się warsztaty ze scrapbookingu dla bibliotekarzy z powiatu niżańskiego. Zajęcia prowadziła jedna z najlepszych scrapbookerek w Polsce – Pani Dorota Kopeć. Bibliotekarki miały sposobność nauczyć się ciekawej techniki plastycznej, którą mogą potem wykorzystywać w zajęciach prowadzonych w czasie ferii zimowych lub wakacji. W czasie zajęć wykonywane były bombki świąteczne, które można zobaczyć w naszej galerii.

“Scrapbooking jest sztuką ręcznego tworzenia i dekorowania albumów ze zdjęciami i pamiątkami rodzinnymi. Nazwa pochodzi od ang. scrapbook, oznaczającego taki album. (..) Pierwszymi znanymi scrapbookerami byli Mark Twain i Thomas Jefferson. Kiedy w powszechnym użytku znalazła się fotografia, zaczęto ją łączyć ze scrapbookingiem. Zaczęły powstawać pierwsze albumy z fotografiami ozdobione ścinkami z gazet oraz notatkami zawierającymi informacje, gdzie zdjęcie było zrobione czy kto na nim jest. Albumy zaczęły przybierać formę pamiętników. Zaczęły się także w nich pojawiać części prywatnej korespondencji.”

(źródło: Wikipedia)