Uczą króla dzieci segregacji śmieci

W dniu 18.12.2019 r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Zarzeczu obejrzeli spektakl, na który zaprosiła ich Miejska Biblioteka Publiczna w Nisku. Zaproszony Teatr Maska z Krakowa wystawił bajkę ekologiczną zatytułowaną “Uczą króla dzieci segregacji śmieci”. Tematem bajki jest szacunek wobec przyrody, wiedza na temat recyklingu i dbanie o porządek.