Smoki w niżańskiej bibliotece

img_0085 img_0082 img_0080 img_0067 img_0043

„W dawnych czasach uczeni przyrodnicy wierzyli, że smok, mimo że uważano go za wcielenie diabła, posiadał własności lecznicze. Podkreślano, że krew smoka, sadło smoka, kości smoka oraz kamień smoczy mają własności uzdrawiające.” – mówił dr Marek Sikorski historyk sztuki, doktor nauk humanistycznych. W swojej prelekcji na temat kamienia smoczego przedstawił przekazy historyczne, w których wspominano o smokach i kamieniu smoczym jako środku leczniczym. Od Pliniusza Starszego poprzez źródła średniowieczne m.in. Konrada z Megenbergu po nowożytne, gdzie wymieniał nazwiska naukowców i przydorników: Konrada Gesner, Ulisses Aldrovandi, Athanasius Kircher, Johann Leopold Cysat oraz Johann Jacobs Scheuchzer i ksiądz Benedykt Chmielowski.

Czytaj więcej …