Katalog elektroniczny Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nisku

 

Katalog elektroniczny

 Nisko

 
Nowosielec

Racławice

Zarzecze

Dyrektor MBP w Nisku przyjmuje interesantów w sprawie skarg 

i wniosków

w każdy wtorek

w godzinach 10.00-13.00.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej Internet dostępny jest dzięki Grupie TP z Fundacji Orange. Biblioteka bierze udział w programie „Akademia Orange dla bibliotek”. Fundacja wspiera dostęp do Internetu w filiach Nowosielec, Racławice i Zarzecze.