Huta Młodych Artystów – relacja

   

Miejska Biblioteka Publiczna w Nisku – Filia Biblioteczna w Nowosielcu i Stowarzyszenie „Mieszkańcy z Pasją” w partnerstwie ze Szkołą Podstawową w Nowosielcu zrealizowali projekt „Huta Młodych Artystów”. Celem projektu było rozwijanie uzdolnień artystycznych i pobudzanie do kreatywnego działania 45 dzieci, poprzez prowadzenie cyklicznych warsztatów literackich, plastycznych i teatralnych od 4 września do 12 października. Zajęcia warsztatowe były prowadzone nieodpłatnie przez członków stowarzyszenia i nauczycieli. Podsumowaniem projektu był wernisaż, na którym zaprezentowano prace artystyczne uczestników oraz artystów z powiatu niżańskiego.  Zorganizowane przedsięwzięcie było imprezą otwartą, na którą zaproszono wszystkich mieszkańców z powiatu, zainteresowanych kulturą i sztuką. Na spotkanie przybyli: Robert Bednarz (Starosta Niżański), Teresa Sułkowska (Burmistrz GiM Nisko), Waldemar Ślusarczyk (Przewodniczący Rady Miejskiej), Iwona Nemeczek (Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nisku), Anna Banach (Dyrektor Filii w Nisku Pedagogicznej Biblioteki w Tarnobrzegu), Marek Nowak (Dyrektor Samorządowej Szkoły Muzycznej w Jeżowem), Maciej Niedbał (aktor), Paulina Czarnecka (specjalistka od rękodzieła) oraz ks. kan. Kazimierz Partyka, a także  Radni Powiatu i Gminy Nisko, nauczyciele, rodzice, uczniowie i pozostali mieszkańcy powiatu.

Czytaj więcej …

Literatura pod chmurką – relacja

“Literatura to zbiór zapisanych snów, biblioteka to wielki sennik, największa powieść realistyczna to jest także ściśle zapisany i bardzo wyrazisty sen”.Jerzy Pilch

     

Wszystkich zgromadzonych na imprezie “Literatura pod chmurką” powitała piękna pogoda. Przybyli do niżańskiego Parku Miejskiego goście mieli okazję wysłuchać prezentacji literatów z Niska, Stalowej Woli, Leżajska, Rudnika i Tarnobrzega oraz zapoznać się z barwną twórczością lokalnych artystów. 

Czytaj więcej …

Prosto i przystępnie o budżecie domowym

Miejska Biblioteka Publiczna ukończyła realizację projektu “Prosto i przystępnie o domowych finansach”. W cyklu 4 spotkań prowadzonych przez trenerkę z Fundacji Wspomagania Wsi można było ugruntować swoją wiedzę na temat finansów i gospodarowania budżetem domowym. Uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się jakie są różnice między bankami i parabankami, gdzie najkorzystniej wziąć kredyt, na co zwracać uwagę przy podpisywaniu dokumentów, jakie możliwości daje posiadanie rachunku bankowego. Można było także dowiedzieć się do jakich instytucji można się zwrócić w razie kłopotów finansowych, gdzie można sprawdzać wiarygodność banków, jakie są instytucje nadzoru bankowego. Osoby, które nie uczestniczyły w spotkaniach, a chcą się dowiedzieć więcej na te tematy zapraszamy do biblioteki, dostępne są materiały (foldery, płyty CD, DVD) z Fundacji Wspomagania Wsi, Narodowego Banku Polskiego.

Ekologia to nałóg

Ekologia to nałóg – pod taką nazwą Miejska Biblioteka Publiczna w Nisku realizuje projekt dofinansowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Projekt ma za zadanie rozwinąć świadomość ekologicznego stylu życia wśród mieszkańców. W ramach podjętych działań będzie można m.in. skorzystać z cyklu wykładów „Czy wiem co jem?”. Wśród młodzieży ogłoszony zostanie konkurs na film ekologiczny, a maluchy będą miały możliwość posadzenia własnego drzewka. W działania projektu oprócz biblioteki zaangażowane jest Partnerstwo na Rzecz Edukacji Ekologicznej

Miejska Biblioteka Publiczna w Nisku w Programie Rozwoju Bibliotek

Miejska Biblioteka Publiczna w Nisku zakwalifikowała się do Programu Rozwoju Bibliotek sponsorowanego przez Fundację Billa i Melindy Gates. Udział w programie to korzyść dla całej gminy: biblioteka oraz jej wiejskie filie otrzymają sprzęt multimedialny przeznaczony do publicznego, bezpłatnego użytku: komputery stacjonarne, laptopy, urządzenia wielofunkcyjne, projektory, aparaty cyfrowe.

Bibliotekarze biorący udział w bezpłatnym cyklu szkoleń tworzą plan rozwoju placówki biorąc pod uwagę specyfikę gminy i potrzeby mieszkańców, korzystają z doradztwa ekspertów zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie i mają możliwość skorzystania z grantów przygotowanych specjalnie dla placówek biorących udział w Programie Rozwoju Bibliotek. Biblioteka stworzyła koalicję z GBP w Harasiukach, Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sporu i Rekreacji w Jarocinie oraz GBP w Bojanowie. Całkowity koszt dofinansowania projektu przez Fundację Billa i Melindy Gates wynosi 60 000, 00 zł .